Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „Progres – realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla niepełnosprawnych podopiecznych OREW w Goleniowie”

Celem projektu jest niwelacja deficytów rozwojowych wśród 40 niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi OREW w Goleniowe poprzez: realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, doposażenie infrastrukturalno-dydaktyczne, szkolenia kadry merytorycznej OREW, zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, oraz wydłużenie czasu pracy OWP OREW; umożliwiających efektywne prowadzenie edukacji przedszkolnej; do końca sierpnia 2022.
Dofinansowanie projektu z UE: 783 716,00 zł.

Harmonogram wsparcia – aktualizacja