Neuroflow

Neuroflow, czyli aktywny Trening Słuchowy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD).

Jeśli obserwujesz u dziecka:

  • trudności w rozumieniu dłuższych poleceń słownych
  • trudności w czytaniu i/lub pisaniu
  • trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi
  • zaburzenia w rozwoju mowy

To zgłoś się do nas i zapisz dziecko na diagnozę NEUROFLOW.

Diagnoza Neuroflow 250 zł.