Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med Spółka z Ograniczoną dpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „Szansa – rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym w OREW w Goleniowie”

Celem projektu jest niwelacja deficytów rozwojowych wśród 35 niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi OREW w Goleniowe poprzez: realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, szkolenia kadry merytorycznej OREW, wspólne zajęcia rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, oraz wydłużenie czasu pracy OWP OREW; umożliwiających efektywne prowadzenie edukacji przedszkolnej; do końca lipca 2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 306 212,50 zł.

Harmonogram wsparcia