Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
Profi-Med w Goleniowie

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Profi-Med powstał z myślą pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jesteśmy oświatową specjalistyczną placówką prowadzoną dla dzieci i młodzieży od 2,5 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Nasz Ośrodek prowadzi zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia są bezpłatne.

Specjaliści z dziedziny fizjoterapii, logopedii oraz rewalidacji

W OREW pracują specjaliści z dziedziny fizjoterapii, logopedii oraz rewalidacji posiadający wysokie kwalifikacje oraz certyfikaty z zakresu nowatorskich form terapii. Profesjonalni oraz pełni empatii pracownicy OREW wspierają nie tylko dzieci, ale również rodziców.

Zajęcia realizowane w OREW

W ramach kształcenia specjalnego zespół OREW-u prowadzi zarówno zajęcia indywidualne
– są to zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem jak i zajęcia grupowe.

Prowadzimy następujące zajęcia:

Integracja
sensoryczna

Dogoterapia

Trening umiejętności społecznych

Terapia ręki

Sensoplastyka

Aktywny trening słuchowy

Aktualności