Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych.

Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo – ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach),
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
  • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty)

Wszystkie ćwiczenia w trakcie zajęć przyczyniają się do rozwijania, zwiększania motywacji, wzbudzania chęci do wykonywania ćwiczeń i zadań w przedszkolu czy w szkole, co przede wszystkim rzutuje na nabycie prawidłowych umiejętności w zakresie motoryki. Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.

Zapraszamy na zajęcia do naszego Ośrodka !