OREW w Goleniowie
Nasza Kadra

Anna Bartkowiak-Kubiak

dyrektor, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda

Nieustannie doskonali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Ukończyła liczne warsztaty i szkolenia w zakresie logopedii, m.in. Terapia Miofunkcjonalna, elementy Metody Krakowskiej, Makaton (I,II stopień), metoda werbo-tonalna, Niemowlak u logopedy i inne. Specjalizuje się w terapii dzieci niepełnosprawnych i z opóźnionym rozwojem mowy. Odpowiedzialna, ambitna, lubiąca wyzwania. Od 2012r. związana z OREW w Goleniowie. Za cel stawia sobie ciągłe rozwijanie nowoczesnej placówki terapeutycznej oraz budowanie współpracy z kreatywnym i otwartym zespołem specjalistów. Prywatnie pasjonatka kryminałów i czekolady.

Marlena Kubiak

Pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, zastępca dyrektora ds. pedagogicznych

Ceni sobie zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności. Ukończyła wiele kursów
i szkoleń, które pozwalają skuteczniej pracować z dzieckiem, m.in. karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym, metoda werbo-tonalna, III stopniowy kurs doskonalący-terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Makaton (I, II stopień). Zawodowo interesuje się opóźnionym rozwojem mowy oraz terapią dzieci z autyzmem. Inspiruje dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia, jednocześnie dając im poczucie akceptacji i zrozumienia. Zawsze ciepła, uśmiechnięta, zaangażowana i godna zaufania. Prywatnie żona i mama małego chłopca. Miłośniczka dobrej kawy. W wolnych chwilach czyta książki, spotyka się ze znajomymi i podróżuje.

Monika Woszczyło

psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji, członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, regularnie superwizowana.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin oraz warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub trudnościami rozwojowymi. Certyfikowany trener umiejętności społecznych dzieci i dorosłych, ukończyła kurs terapii behawioralnej dzieci autystycznych. W swojej pracy kieruje się szacunkiem do drugiej osoby, bezwarunkową akceptacją i zrozumieniem. Prywatnie mama trójki temperamentnych osobowości i ekstrawertyczka od lat zakochana w swoim introwertycznym mężu.

Paulina Dziedzic

pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, terapeuta ręki, trener sensoplastyki I stopnia. Ukończone kursy: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, alternatywne formy komunikacji (Makaton, Piktogramy), logorytmika, Metoda Dobrego Startu.

Pracuje w placówce od 2013r. Osoba komunikatywna, wrażliwa. Nadrzędny cel prowadzonej terapii, to stworzenie takiej powierzchni rozwojowej, która umożliwi wychowankom szczęśliwe i godne życie. Stale podnosi swoje kwalifikacje, dba o ciągły rozwój zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej. Zainteresowania: psychologia, książki o tematyce psychologiczno – wychowawczej, joga. Wielka miłośniczka zwierząt, w przyszłości planująca założenie własnego schroniska dla psów.

Anna Kutniowska

oligofrenopedagog, terapeuta ręki, certyfikowany trener umiejętności społecznych oraz sensoplastyki I stopnia.

Ukończyła szkolenia w zakresie prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu oraz dobrego startu do czytania, wykorzystania oprogramowania MÓWik. Mama trójki dzieci. Cierpliwa, wyrozumiała, otwarta i wrażliwa. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i osobistego zadowolenia. Ciągle pogłębia swoją wiedzę i doskonali posiadane umiejętności.

Bianka Kuśmierczuk – Ociepa

mgr fizjoterapii, absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Oligofrenopedagog, Terapeuta Neurorozwojowej Koncepcji NDT Bobath Basic i NDT Bobath Baby, Terapeuta Integracji Sensorycznej i Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp
u Niemowląt i Dzieci, Terapeuta oddechowy.

Ukończyła kurs Rozluźniania Mięśniowo – Powięziowego oraz Równoważenia Strukturalnego, kurs Neurorozwojowej diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych, kurs Terapii Ręki, Kinesiology Taping. Instruktor Masażu Shantala, ukończyła szkolenie z komunikacji MAKATON oraz szkolenie z „Wykorzystywania kompresji jako regulacji napięcia posturalnego u dzieci”.

W sposób kompleksowy z wykorzystaniem nowoczesnych metod terapii wspomaga rozwój pacjentów opierając się na zdobytej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

Prywatnie mama dwóch dziewczynek, pasjonatka dobrej książki oraz górskich wędrówek
z ołówkiem, szkicownikiem i aparatem w ręku.

Anna Kopcewicz

Fizjoterapeuta, oligofrenopadagog, terapeuta Integracji Sensorycznej (st. I i II), terapeuta Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp u niemowląt i dzieci, trener sensoplastyki I stopnia, ukończyła kursy: PNF podstawowy, Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy, Kinesio Taping, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W swojej pracy szczególną uwagę zwraca zarówno na prawidłowy rozwój motoryczny dziecka, jak i na jego poczucie bezpieczeństwa i komfort emocjonalny, dlatego też ceni sobie współpracę z gronem specjalistów oraz wspierające relacje z rodzicami. Nieustannie poszerza swoją wiedzę na temat terapii i diagnoz, aby jak najefektywniej pomagać dzieciom w ich prawidłowym rozwoju. Prywatnie spełniona mama, pasjonatka aktywności fizycznej oraz książek o tematyce rodzicielskiej, kochająca podróże i pracę z dziećmi.

Ewa Świątek

fizjoterapeuta, terapeuta neurorozwojowej koncepcji NDT – Bobath oraz Integracji Sensorycznej (I i II stopień).

W terapii wykorzystuje techniki powięziowe, Kinesiology Taping, a także odpowiedni dobór zaopatrzenia ortopedycznego, ortotycznego i wspomagającego. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach o tematyce pediatrycznej. Mama trójki chłopców, w wolnych chwilach gra na pianinie, pielęgnuje swój ogród, wolontarystycznie prowadzi Klub Zdrowia w Szczecinie promujący zdrowy styl życia.

Adam Daraż

fizjoterapeuta, nauczyciel, terapeuta metody PNF, Cyriax oraz Terapeuta Integracji Sensorycznej, uczestnik wielu warsztatów rozwojowych metody PNF oraz tkanek miękkich, trener pływania

W pracy fizjoterapeutycznej pracuje funkcjonalnie, tak aby prowadzona terapia przynosiła wymierny skutek w życiu codziennym pacjenta. Prywatnie szczęśliwy ojciec trójki dzieci, pasjonat sportów wodnych i motocyklista.

Martyna Redmann

psycholog, trener umiejętności społecznych

Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz Play Therapy. Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki na III oddziale ogólnopsychiatrycznym w SPS ZOZ Zdroje oraz pracując jako psycholog szkolny. W swojej pracy kieruje się dobrem klienta. Towarzyszy podopiecznym w odnajdywaniu zasobów i wzmacnianiu ich potencjału. Prywatnie szczęśliwa żona kochająca muzykę i przebywanie na łonie natury.

Iryna Baladynska

pedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, nauczyciel muzyki

Jest w trakcie studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. W życiu stawia na ciągły rozwój, pogłębia swoją wiedzę i doskonali posiadane umiejętności. Ukończyła kurs doskonalący nt. Metoda Dobrego Startu (część teoretyczną i cześć praktyczną). Cierpliwa i otwarta. Jej celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, w której każdy będzie ważny i potrzebny. Prywatnie pasjonatka kolarstwa i podróży.