Terapia przez zabawę

W OREW Profi-Med stosujemy innowacyjną metodę terapii przez zabawę, dzięki której dzieci mogą wyrazić siebie poprzez zabawę.

Dlaczego warto zapisać swoje dziecko na terapię przez zabawę?

My, dorośli, potrafimy wyrazić swoje frustracje, lęki i problemy osobiste słowami. Dzieci nie są zdolne do wyrażenia siebie w pełni za pomocą słów. Zabawa jest dla dziecka tym, czym rozmowa dla dorosłego. Zabawa stanowi rozwojowo elastyczny środek wyrażania myśli i uczuć, eksplorowania relacji, nadawania sensu doświadczeniom, ujawniania pragnień oraz rozwijania strategii radzenia sobie. Zabawki są używane przez dzieci jak słowa, a zabawa jest ich mową. W obecności troskliwego, wrażliwego i empatycznego dorosłego dzieci mogą ujawnić wewnętrzne uczucia poprzez wybór zabawek i materiałów, to, co z nimi zrobią, oraz historie, które odgrywają.

W Play Therapy terapeuta  tworzy z dzieckiem ciepłą i przyjazną relację opartą na zaufaniu, w której dziecko może swobodnie wyrażać siebie. Wszelkie granice i zasady są tworzone tylko po to, by zakotwiczyć dziecko w rzeczywistości i wspierać jego poczucie odpowiedzialności. Dziecko ma prawo wyboru tego, co i w jaki sposób będzie robiło i jest odpowiedzialne za te wybory. Ze strony terapeuty nie ma żadnych pochwał, ocen ani krytyki, gdyż podczas sesji najważniejsza jest ocena własna dziecka.

Rolą terapeuty jest całkowita koncentracja na dziecku i emocjonalne dostrojenie się do niego. Terapeuta poprzez ekspresję twarzy, wokalizowanie i komunikaty słowne oraz odpowiednie tempo  i intensywność ruchu odzwierciedla przeżywane przez dziecko emocje. Jest to stworzenie swojego rodzaju lustra, w którym dziecko może się przejrzeć. W rezultacie dziecko może budować obraz siebie oparty nie na opiniach płynących z otoczenia, ale na własnym doświadczeniu.

Więcej informacji o terapii przez zabawę można znaleźć TUTAJ

Zapraszamy do naszego Ośrodka na terapię przez zabawę!