Wczesne wspomaganie rozwoju

Drodzy Rodzice!

Jeżeli martwicie się, że rozwój Waszego dziecka przebiega nieprawidłowo, możecie skorzystać z bezpłatnej formy pomocy – Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszym Ośrodku.

WWR to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno- edukacyjnych dedykowany małym dzieciom, wykazującym nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzinie.

WWR obejmuje dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły. Dzieci przyjmowane są na zajęcia na podstawie opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko:
 • jest wcześniakiem,
 • urodziło się z powikłaniami, przez cesarskie cięcie lub przeszło niedotlenienie w okresie okołoporodowym,
 • układa się w literę C, robi mostki, pręży się, mocno zaciska piąstki,
 • preferuje układanie się na jednej stronie ciała, zauważalna jest asymetria (mniejsze oko, policzek, ucho),
 • nadmiernie odgina główkę do tyłu,
 • ma bardzo wysoko uniesione barki (nie jest widoczna szyja dziecka, ma częste odparzenia tej okolicy),
 • często płacze bez powodu, ma problemy ze snem,
 • nie lubi leżeć na brzuszku,
 • stwarza wrażenie ”przelewającego się przez palce”, jest wiotkie,
 • stwierdzono wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe,
 • ma drżenie kończyn,
 • jest nadmiernie spokojne, bez kontaktu i zainteresowania twarzą (po 8 tyg. życia),
 • jego rozwój przebiega nieharmonijnie,

zgłoś się do naszego Ośrodka, zasięgnij konsultacji i pomóż swojemu dziecku!

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
Zajęcia w ramach WWR prowadzi wykwalifikowana i pełna empatii kadra pracowników. Nasz Ośrodek gwarantuje każdemu dziecku specjalistyczne wsparcie i wszechstronną terapię m.in. z zakresu fizjoterapii, terapii Integracji Sensorycznej, terapii metodą NDT-Bobath, Masażu Shantala, Kinesiology Taping, terapii logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Zapisy na zajęcia WWR trwają cały rok!