Terapia logopedyczna

Dzieci uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Profi-Med w ramach kształcenia specjalnego oraz dzieci uczęszczające na Wczesne Wspomaganie Rozwoju objęte są opieką logopedyczną. Zajęcia logopedyczne obejmują diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka, korektę zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę.

W zakres terapii logopedycznej wchodzi:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy
  (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • terapia dziecięcej apraksji mowy, opóźnionego rozwoju mowy, afazji motorycznej
  i rozwojowej według zasad motorycznego uczenia,
 • terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia,
 • wywoływanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • kształtowanie percepcji słuchowej oraz stymulowanie percepcji wzrokowej,
 • wzbogacanie zasobu słownictwa, umiejętności prowadzenia dialogu,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia przekazu słownego, poleceń złożonych,
 • współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii i kontynuacji ćwiczeń w domu,
 • wprowadzanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC
 • konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

 

Podczas zajęć logopedycznych dobieramy różnorodne formy i metody zajęć dostosowane do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

Prowadzimy również odpłatną terapię logopedyczną