Kształcenie specjalne

W ramach kształcenia specjalnego do naszego Ośrodka przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z dysfunkcjami neurorozwojowymi uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak: mózgowe porażenie dziecięce, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym, choroby ze spektrum autyzmu, zespół Downa, FAS i inne.

Dzieci przyjmowane są do OREW na podstawie wniosku rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dzieci mogą uczęszczać do Placówki od 2,5 roku życia i realizują etap przedszkolny, stopniowo wchodząc na kolejne etapy edukacji.
Naszym celem jest nauka umiejętności zawartych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych, które obejmują:

 • usprawnianie ruchowe
 • naukę samoobsługi
 • komunikację werbalną i pozawerbalną
 • wielozmysłowe poznawanie świata
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • edukacja zgodnie z podstawą programową.

W ramach kształcenia specjalnego zespół OREW-u prowadzi zarówno zajęcia indywidualne – są to zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem jak i zajęcia grupowe – muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia, zooterapia, religia, zajęcia na basenie, zajęcia sensoplastyczne, polisensoryczne, kulinarne dostosowane do możliwości dziecka.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres swojej wiedzy specjalistycznej.
W skład naszego zespołu wchodzą:

 • Fizjoterapeuci,
 • Terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuci metody NDT-Bobath
 • Logopedzi,
 • Pedagodzy, oligofrenopedagodzy
 • Psycholog

Zajęcia w OREW dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Rodzina otrzymuje w OREW pomoc w zakresie metod terapii i rehabilitacji oraz pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Raz w roku Ośrodek zapewnia bezpłatną wizytę u lekarza neurologa i lekarza psychiatry dziecięcego.
Zajęcia w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są bezpłatne. OREW zlokalizowany jest przy przychodni PROFI-MED, budynek jest wyposażony w windę.
Dowóz do placówki OREW zapewnia Gmina lub zwracane są koszty dojazdu rodzicom. Nasza placówka przyjmuje uczniów z powiatów: goleniowskiego, kamieńskiego, stargardzkiego.