Cyber Oko C-Eye

C-Eye® PRO jest produktem medycznym, wykorzystującym technologię śledzenia wzroku. To narzędzie, które pomaga terapeutom w ocenie stanu świadomości oraz rehabilitacji pacjentów z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi. System C-Eye®  PRO to narzędzie pracy wielu specjalistów:
  • terapeutów – m.in. logopedów, neurologopedów, psychologów, neuropsychologów, terapeutów AAC, terapeutów widzenia, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów,
  • nauczycielipedagogów – m.in. oligofrenopedagogów, tyflopedagogów,
  • lekarzy – w szczególności specjalistów rehabilitacji, neurologów.

 

C-Eye® II PRO umożliwia dostosowanie terapii do możliwości i potrzeb pacjenta. Sesje diagnostyczne i terapeutyczne polegają na wybieraniu przez pacjenta wyświetlanych na ekranie treści. Obserwacja oraz analiza zaznaczanych przez pacjenta odpowiedzi umożliwia obiektywną diagnozę i skuteczną terapię – przede wszystkim: wzroku, słuchu oraz funkcji poznawczych

Dzięki modułowi oceny można zbadać zmysły odpowiedzialne za komunikację, a także zweryfikować funkcje poznawcze chorego i jego stan emocjonalny. Moduł neurorehabilitacji jest odpowiedzialny za stymulację funkcji językowych, wzrokowo – przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji. Moduł komunikacji i rozrywki pomaga w codziennej komunikacji, stymuluje wzrok, a osoby bardziej zaawansowane mogą korzystać z „wirtualnych klawiatur”, które umożliwiają wpisywanie dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywania ich w pamięci systemu.