Integracja Sensoryczna

Terapia SI – co to takiego?

Metoda integracji sensorycznej to rodzaj „naukowej zabawy’’ podczas której terapeuta integracji sensorycznej stymuluje zmysły dziecka (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, zmysł przedsionkowo-proprioceptywny) oraz poprawia jakość funkcjonowania motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Celem takiego działania jest wyhamowywanie nadmiernych reakcji na bodźce obecnych przy nadwrażliwościach, albo dostarczanie odpowiednio silnej stymulacji przy podwrażliwościach sensorycznych.

Co może być wskazaniem do diagnozy SI?

Jeśli Twoje dziecko:

Drażni  ubranie, niektóre materiały, metki, ma problem z ubieraniem się

Je tylko wybrane rzeczy,nie toleruje pewnych konsystencji

Nie lubi czesania, strzyżenia, mycia głowy

Nie reaguje na ból

Nie toleruje przytulania, dotyku

Ma trudności ze zrozumieniem poleceń

Ma problemy z koncentracją

Nie może się nauczyć jeździć na rowerze. Traci równowagę.

Ma trudności z pisaniem, rysowaniem, wycinaniem

Często się potyka i chodzi na palcach

Jest nadwrażliwe na dźwięki

Ma zaburzenia mowy

Ma zmienne nastroje, często płacze

Na czym polega terapia SI? 

Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów. Jeżeli terapia prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę i opiera się na rzetelnej diagnozie, po kilku miesiącach powinny być widoczne pozytywne efekty – poprawie ulega sprawność fizyczna dziecka, jego funkcjonowanie emocjonalne, a także koncentracja, funkcje wzrokowe i słuchowe.

Zasady diagnostyki i prowadzonej terapii SI w OREW

Pełna diagnostyka z zakresu SI dziecka  realizowana jest na trzech wizytach. Obejmuje:

  • wywiad z rodzicami dziecka,
  • wypełnienia Kwestionariusza Sensomotorycznego przez rodziców,
  • obserwację kliniczną dziecka,
  • badania testowe Południowokalifornijskimi Testami Integracji Sensorycznej,
  • obserwację zachowania dziecka podczas badania i reakcji na stymulację sensoryczną.

Terapia zwykle odbywa się 1 lub 2 razy w tygodniu, w zależności od stopnia nasilenia deficytów.

Zajęcia trwają 30-60 minut.