Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
Profi-Med w Goleniowie

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy Profi-Med w Goleniowie rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2011r.

Naszym głównym celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Jesteśmy oświatową specjalistyczną placówką dla dzieci i młodzieży od 2,5 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzimy również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla najmłodszych dzieci (od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej) – obejmujące m.in. terapię logopedyczną, fizjoterapeutyczną i psychologiczną.

W minionych latach zrealizowaliśmy szereg projektów z obszaru edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, jak np. organizacja obchodów Dnia Godności osób z niepełnosprawnością intelektualną; bierzemy czynny udział w corocznych Spotkaniach Artystycznych osób niepełnosprawnych organizowanych pod patronatem burmistrza Goleniowa; z naszej inicjatywy na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie postawiono pierwszą huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych; od sierpnia 2019r. realizujemy projekt finansowany z Funduszy Europejskich, dzięki któremu m.in. objęto dodatkowym wsparciem 35 niepełnosprawnych podopiecznych OREW oraz sfinansowano szkolenia dla terapeutów.

Od września 2020r. planujemy rozszerzenie oferty edukacyjnej naszej placówki. Rozpoczynamy współpracę z pomysłodawcą i producentem innowacyjnego urządzenia, które obecnie jest liderem z zakresu terapii komunikacji niewerbalnej i wspomagającej dla osób niemówiących i posługujących się mową w ograniczonym zakresie.

Czuła więź i konsekwencja, by wydobyć Wasz potencjał

Naszą pracę charakteryzują dwa słowa: czułość i konsekwencja. Jesteśmy czuli i troskliwi w stosunku do naszych podopiecznych, ale jednoczenie konsekwentnie dążymy do realizacji postawionych sobie celów.