Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pt. „Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość”.

Termin realizacji:

od 01.05.2022 r. do 31.03.2025 r.

Warunki rekrutacji:

Uczestnicy projektu zostaną zrekrutowani spośród wychowanków OREW Profi-Med w Goleniowie. Pierwszym etapem będzie przeprowadzanie diagnozy funkcjonowania wychowanków. Następnie będą przeprowadzane rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi poszczególnych dzieci
zakwalifikowanych po przeprowadzeniu diagnozy.

Rekrutacja rodziców zostanie przeprowadzona podczas spotkań z rodzicami oraz w następstwie indywidualnych rozmów. Wyznacznikiem zakwalifikowania do projektu będzie ocena potrzeb danej osoby do skorzystania z projektu (stan emocjonalny, poziom zaradności życiowej oraz wiedzy na temat przysługujących praw), a także deklaracja uczestniczenia we wszystkich zajęciach w ramach projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie formularza rekrutacyjnego.

Formy wsparcia

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia logopedyczne
  2. Terapia Integracji Sensorycznej
  3. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
  4. Terapia pedagogiczna indywidualna
  5. Zajęcia fizjoterapeutyczne indywidualne
  6. Animaloterapia
  7. Psychoterapia indywidualna dzieci
  8. Psychoterapia systemowa rodzin
  9. Instruktaż dla rodziców
  10. Dowóz na zajęcia z animaloterapii

Harmonogram działań

Formy wsparcia realizowane będą w siedzibie naszej placówki oświatowej, w Goleniowie, ul. Marii Konopnickiej 10a. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 do 16:00.

Zajęcia animaloterapii będą odbywały się w zagrodzie edukacyjnej Magiczny Zakątek, Tarnówko 22 we wcześniej uzgodnionych terminach.

Materiały do pobrania: Formularz rekrutacyjny