Bodźce sensoryczne to każdy rodzaj bodźców, które otrzymuje nasz mózg. Mogą to być widoki, dźwięki, zapachy, smaki i wrażenia dotykowe.

Nasze mózgi przetwarzają te bodźce, aby stworzyć ogólny obraz otaczającego nas świata. Dzięki temu możemy w sensowny sposób wchodzić w interakcje z otoczeniem.

1. Jakie są rodzaje bodźców sensorycznych?

Bodźce sensoryczne można podzielić na dwie główne kategorie: bodźce zewnątrzpochodne i bodźce międzypochodne.

Bodźce zewnątrzpochodne to te, które pochodzą ze środowiska zewnętrznego, np. widoki i dźwięki.

Bodźce interoceptywne to te, które pochodzą z wnętrza organizmu, np. uczucie bólu lub głodu. Oba rodzaje bodźców sensorycznych są przetwarzane w różnych obszarach mózgu.

2. Co to są bodźce zewnątrzpochodne?

Bodźce zewnątrzpochodne są najpierw przetwarzane w pierwotnej korze czuciowej. Jest to obszar mózgu, który odpowiada za przetwarzanie informacji dotyczących wzroku, dźwięku, zapachu i dotyku.

Pierwotna kora czuciowa znajduje się w tylnej części mózgu, w pobliżu szczytu. Stamtąd sygnały są wysyłane do innych obszarów mózgu w celu dalszego przetwarzania.

3. Co to są bodźce interoceptywne?

Bodźce interoceptywne są przetwarzane w korze wyspowej. Jest to obszar mózgu, który odpowiada za przetwarzanie informacji związanych z wewnętrznym środowiskiem organizmu, takich jak uczucie bólu czy głodu.

Kora wyspowa znajduje się głęboko w mózgu, w pobliżu centrum. Stamtąd sygnały są wysyłane do innych obszarów mózgu w celu dalszego przetwarzania.

4. Jakie są przykłady bodźców zewnątrzpochodnych?

Przykłady bodźców zewnątrzpochodnych to m.in:

  • Wzrok: kolory, kształty, ruch
  • Dźwięki: muzyka, mowa, hałas
  • Zapachy: perfumy, jedzenie, dym
  • Smaki: słodki, słony, kwaśny
  • Wrażenia dotykowe: ciśnienie, temperatura, ból

5. Jakie są przykłady bodźców interoceptywnych?

Przykłady bodźców interoceptywnych to m.in:

  • Głód
  • Pragnienie
  • Ból
  • Temperatura ciała
  • Tętno

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON