Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe dziecka, w ramach przygotowania do nauki szkolnej:

 •  dzielenie zdań na wyrazy
 • wyszukiwanie obrazków na daną głoskę np. „p” – „pies”
 • dzielenie wyrazów na sylaby z klaskaniem np. „ka-wa”
 • rozróżnianie dźwięków np.: pluskanie w wodzie, gniecenie papieru, rozpoznawanie po głosie różnych osób
 • gry i zabawy rytmiczne (wykonywanie ruchów na hasło muzyczne)
 • wydzielanie głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu
 • nauka krótkich wierszyków i piosenek
 • ćwiczenie różnicowania dźwięków z otoczenia (co teraz słychać?)
 • odtwarzanie struktur dźwiękowych w układach przestrzennych np. z klocków
 • grupowanie obrazków na tą samą głoskę (pies, pióro, papier)
 • odgadywanie głosek na początku wyrazu i szukanie kolejnych, podejmowanie prób tworzenia sylab i czytanie prostych wyrazów 

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON