Ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie:

  • dostarczenie informacji na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy
  • zaznajamianie z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi
  • prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych, oczekiwanie rozwiniętych wypowiedzi
  • czytanie dziecku książeczek, prowadzenie rozmów dotyczących ich treści, stosowanie pytań o postaci, fakty, sytuacje, sprawdzanie rozumienia tekstu
  • rozwiązywanie zagadek
  • prowadzenie zabaw w oparciu o zabawki dydaktyczne rozwijające myślenie
  • zadawanie pytań co trzeba zrobić żeby… np. upiec ciasto, zrobić sobie kanapkę (dziecko ma wymienić następujące po sobie czynności)
  • wykorzystywać układanki obrazkowe tworzące historyjkę
  • prowadzenie zabaw uczących klasyfikacji, rozpoznawania podobieństw i różnic, tworzenia zbiorów.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON