Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka, w ramach przygotowania do nauki szkolnej:

  • bieganie, wchodzenie i schodzenie po schodach, po drabinie, pokonywanie przeszkód, wykorzystywanie placów zabaw i miejsc specjalnie do tego przygotowanych w celu rozwijania sprawności ruchowej
  • stanie na jednej nodze, wykonywanie podskoków obunóż i na jednej nodze
  • rzucanie i łapanie piłki w grze, z różnych odległości
  • rzucanie piłeczkami, lotkami, kulami z papieru
  • przerzucanie piłki z jednej ręki do drugiej
  • uczestnictwo w zabawach ruchowych, grupowych, zwracanie uwagi na aktywność fizyczną

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON