Na co wpływają ćwiczenia percepcji wzrokowej? Jakie odgrywają role w rozwoju dziecka. Zabawy czy nauka skierowana na ćwiczenia percepcji wzrokowej pomagają doskonalić głównie:

 • spostrzegawczość,
 • pamięć wzrokową,
 • uwagę,
 • analizę i syntezę wzrokową,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • motorykę oka.

Ćwiczenia na materiale konkretnym (obrazkowym):

 • Wyszukiwanie różnic w obrazkach.
 • Dobieranie par identycznych obrazków.
 • Wskazywanie czego brakuje na obrazku.
 • Rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie.
 • Dobieranie postaci do ich cieni albo konturów.
 • Porządkowanie historyjek obrazkowych.
 • Nazywanie czynności przedstawionych na rysunkach, opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach.
 • Dobieranie części obrazka do całości (uzupełnianki obrazkowe).
 • Układanie obrazków z części (układanki  płaskie  i  klockowe), układanie puzzli lub ilustracji po uprzednim ich przecięciu.
 • Układanie obrazków według instrukcji słownej (po lewej,  po prawej,  na górze,  na  dole,  za, przed).
 • Układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane (różne obrazki, długie i krótkie  ekspozycje).
 • Segregowanie obrazków wg tematu – kategoryzowanie.

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

 • Różnicowanie figur geometrycznych pod względem m.in. koloru, kształtu, wielkości.
 • Dobieranie par jednakowych figur geometrycznych.
 • Układanie figur geometrycznych z części.
 • Układanie figur geometrycznych według podanego wzoru.
 • Dobieranie części figury geometrycznej do całości.
 • Obrysowywanie prostych figur geometrycznych.
 • Dorysowywanie brakujących części figury geometrycznej.
 • Rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru.

Ćwiczenia na materiale literowym:

 • Segregowanie liter – np. z rozsypanych liter wybieramy wszystkie litery „k”.
 • Wyszukiwanie danej litery w tekście.
 • Wyodrębnianie sylab w wyrazach.
 • Wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter – bez czytania, na podstawie identyfikacji wzrokowej (w tym przypadku dobrze sprawdzają się domina literowe, klocki i rozsypanki literowe).

Inne ćwiczenia mające na celu usprawnianie percepcji wzrokowej (w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej)

Praca z tekstem:

 • Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
 • Usuwanie z tekstu wyrazów, które są niepotrzebne.
 • Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.
 • Wyszukiwanie różnic w słowach.
 • Wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów lub wyrazów podobnych.
 • Dopasowywanie słów do wzorca graficznego, czyli przyporządkowywanie wyrazów do zaprezentowanego obrazka.
 • Wyszukiwanie innych słów, które ukryły się w wyrazach.
 • Wyszukiwanie w tekście określonych liter lub sylab.
 • Zapoznanie się z wyrazami, a następnie wyszukiwanie ich w tekście – dziecko otrzymuje na małych kartonikach wyrazy, zapoznaje się z nimi, a następnie odszukuje je w podanym tekście (zaczynamy od wyrazów jednosylabowych, kolejno przechodzimy do dwusylabowych, itd.).
 • Rozsypanki wyrazowe – dziecko otrzymuje wzór zadania i na kartonikach pojedyncze wyrazy. Jego zadaniem jest poprawne ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej.

Pamięć:

 • Rysowanie z pamięci.
 • Odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków.
 • Odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur geometrycznych).

Rysowanie:

 • Uzupełnianie niedokończonych rysunków (dorysowywanie brakujących elementów).
 • Rysowanie kompozycji za pomocą szablonów rysunkowych.
 • Rysowanie konturów wg podanego wzoru – dziecko otrzymuje rysunek o słabo zaznaczonym konturze i jego zadaniem jest pogrubienie istniejącego konturu.
 • Dyktanda graficzne – kreślenie kształtów graficznych powstałych za pomocą kreski łączącej wyznaczone uprzednio punkty.
 • Wypełnianie konturów – pokrywanie płaszczyzny farbą, kredką.
 • Przerysowywanie przez kalkę techniczną.
 • Rysowanie pod dyktando.

Zabawy:

 • Zabawy typu: “Kto zmienił miejsce?”, “Co tu się zmieniło?”, “Do czego to pasuje?”.
 • Zabawa z klockami – budowanie według wzoru kompozycji z klocków.
 • Wszelkiego typu labirynty.
 • Różnego rodzaju układanki – puzzle, kolorowe figury geometryczne.
 • Gry edukacyjne – typu memory, “Dobble”, gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe, itp.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pt. „ODKRYJ Z NAMI POTENCJAŁ – ZDOBĄDŹ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.03.2025 r.