Metoda jest ścieżką do nawiązywania porozumienia z osobami, które (jak mogłoby się wydawać), są niezdolne do kontaktu. Pierwszym kanałem nawiązywania porozumienia jest zmysł dotyku.

Zajęcia wpływają na:

  • poczucie bezpieczeństwa,
  • świadomość własnego ciała,
  • wrażliwość na wzajemnie wysyłane sygnały,
  • komunikowanie się,
  • nawiązywanie kontaktu,
  • podejmowanie aktywności

Program dostępny jest w formie nagrania na kanale Youtube.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON.