Rozwijanie koncentracji i uwagi

Rozwijanie koncentracji i uwagi. Czym jest koncentracja i jaką pełni rolę?

Jest to umiejętność skupienia uwagi na określonej myśli, wydarzeniu, przedmiocie, zagadnieniu, sytuacji czy bodźcu, a także utrzymywanie jej w czasie. Działanie to może nastąpić spontanicznie, ale może też być …