Dieta w spektrum autyzmu

Częstym problemem u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wybiórczość pokarmowa, dysbioza jelitowa i przesiąkliwość jelitowa. Wszystko to może powodować i nasilać szereg dolegliwości.

Autyzm może również wpływać na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak:

  • zaburzenia czynności trawiennych,

Spektrum autyzmu

W styczniu 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła nową Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11). Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowie WHO, ma 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie. Czas ten zostanie przeznaczony na tłumaczenie dokumentu, konsultacje i szkolenia …