Częstym problemem u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wybiórczość pokarmowa, dysbioza jelitowa i przesiąkliwość jelitowa. Wszystko to może powodować i nasilać szereg dolegliwości.

Autyzm może również wpływać na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak:

  • zaburzenia czynności trawiennych,
  • niedobory enzymatyczne objawiające się biegunką,
  • wzdęciami,
  • bólami brzucha,
  • a także refluksem żołądkowo-przełykowym.

Nieszczelność bariery jelitowej może doprowadzać do przenikania bezpośrednio do krwi niestrawionych w pełni białek, które następnie poprzez układ krążenia i barierę krew-mózg trafiają do mózgu.

Zgodnie z teorią opioidową, żywność może wpływać na zachowanie osób w spektrum.

Odpowiednio dobrana dieta w autyzmie może więc pełnić rolę terapeutyczną i wspomagającą pacjenta. Nie ma jednoznacznych wytycznych postępowania żywieniowego, ale coraz częściej podkreśla się znaczenie eliminacji glutenu, kazeiny, soi oraz cukru.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON