Domowa sala doświadczania świata

Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Jest to forma poznawania otaczającej rzeczywistości, które składa się z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów, jakich dostarcza wyposażenie sali doświadczania świata. 

Sala doświadczania świata …

Dieta w spektrum autyzmu

Częstym problemem u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest wybiórczość pokarmowa, dysbioza jelitowa i przesiąkliwość jelitowa. Wszystko to może powodować i nasilać szereg dolegliwości.

Autyzm może również wpływać na dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak:

  • zaburzenia czynności trawiennych,

Co przyniesie ICD-11?

W nowej klasyfikacji nie znajdziemy już takich rozpoznań jak: zespół Aspergera, autyzm atypowy czy autyzm dziecięcy. Zamiast tego pojawi się zaburzenie ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD).

W praktyce oznacza to, że nie znika zespół Aspergera, czy …

Spektrum autyzmu

W styczniu 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła nową Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11). Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowie WHO, ma 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie. Czas ten zostanie przeznaczony na tłumaczenie dokumentu, konsultacje i szkolenia …