Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w warunkach domowych

Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w warunkach domowych, przez rodziców małych dzieci:

Każda rodzina, dysponując niezbędną pomocą i zasobami, może wspierać uczenie się i rozwój swojego dziecka. Małe dzieci najlepiej uczą się poprzez codzienne doświadczenia i interakcje ze znajomymi osobami oraz …