Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową

percepcję słuchową

Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową dziecka to między innymi:

Odtwarzanie struktur dźwiękowych :

Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia :

  • nazywanie ich i naśladowanie
  • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem

 Percepcja słuchowa czym jest i na co zwrócić uwagę

 Percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność …

Ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie

Ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze

Ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze oraz wzbogacające wiedzę o otaczającym świecie:

  • dostarczenie informacji na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy
  • zaznajamianie z najbliższym otoczeniem, miastem, ulicą, na której mieszka dziecko, obiektami kulturowymi
  • prowadzenie rozmów na różne tematy, zadawanie pytań odtwórczych, problemowych,

Polecane ćwiczenia na koncentrację u dzieci

koncentrację u dzieci

Ćwiczenia koncentracji i uwagi u dzieci.

Wizualizacja

 

To ćwiczenie koncentracji polega na tworzeniu oraz utrzymywaniu przez krótki czas prostych obrazków w swoim umyśle. Może być wykonywane zarówno przez osoby dorosłe, jak i przez dzieci. Zabawę warto rozpocząć od wyobrażania …

Jakie czynniki wpływają na skupienie uwagi u dziecka?

skupienie uwagi u dziecka

Do najważniejszych czynników wpływających na skupienie uwagi u dziecka należą:

  • dystraktory – czyli wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym chcemy się skoncentrować – może to być np. włączony telewizor, hałas, głośne rozmowy itp.
  • pozytywne nastawienie

Rozwijanie koncentracji i uwagi

Rozwijanie koncentracji i uwagi

Rozwijanie koncentracji i uwagi. Czym jest koncentracja i jaką pełni rolę?

Jest to umiejętność skupienia uwagi na określonej myśli, wydarzeniu, przedmiocie, zagadnieniu, sytuacji czy bodźcu, a także utrzymywanie jej w czasie. Działanie to może nastąpić spontanicznie, ale może też być …

Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka

rozwój motoryczny dziecka

Ćwiczenia usprawniające rozwój motoryczny dziecka, w ramach przygotowania do nauki szkolnej:

  • bieganie, wchodzenie i schodzenie po schodach, po drabinie, pokonywanie przeszkód, wykorzystywanie placów zabaw i miejsc specjalnie do tego przygotowanych w celu rozwijania sprawności ruchowej
  • stanie na jednej nodze, wykonywanie