„Każdy człowiek, bez względu na wiek, powinien być dotykany ok. 50 razy dziennie.” – C. Hannaford, 1995; S.K. Masgutova, 2011.

Dotyk jest zmysłem, który najwcześniej się rozwija i dojrzewa. Włókna nerwowe, przenosząc informację sensoryczna, kształtują swoje funkcje od 5. miesiąca okresu płodowego, a kończą w 9. roku życia dziecka.

Receptory czucia rozmieszczone są na całym ciele, a dotyk uspokaja, przyspiesza i poprawia szereg procesów
fizjologicznych, takich jak: odporność na choroby i stres, regulacja wagi, rozwój ruchowy.

Dotyk ma właściwości nie tylko terapeutyczne, ale również społeczne i stanowi podstawową formę komunikacji między ludźmi.

W sytuacji, gdy człowiekowi, bez względu na wiek, zabraknie bodźców dotykowych, zauważa się obniżenie poziomu funkcjonowania ruchowego i psychicznego.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON.