Układ propriocepcji, inaczej czucia głębokiego, jest czynnościowo związany z układem mięśniowym. Jego zadaniem jest kontrolowanie ruchu.

Skóra jest bezpośrednio związana z czuciem głębokim, ponieważ poprzez swoje receptory rejestruje nacisk na jego intensywność.

Zawsze, kiedy dziecko chodzi lub stoi, aktywizowane są receptory skóry i propriocepcji.

Skóra stopy rejestruje nacisk od wewnątrz, czyli nacisk ciała i nacisk podłoża.

Dzięki informacjom, związanym z aktywizacją układu proprioceptywnego, mózg może zorganizować odpowiednią pracę mięśni, by zapewnić ciału stabilność i równowagę.

Przy poznawaniu nowego przedmiotu, dziecko bada ręka jego powierzchnię, aktywizując receptory dotyku. Suma tych bodźców przesyłanych do mózgu pozwala mu wytworzyć obraz przedmiotu i go zapamiętać.

Często „obejrzeć”, znaczy tyle samo, co wziąć do ręki, poczuć fakturę, ciężar.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON.