Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne, angielską nauczycielkę tańca i ruchu, w latach 60–tych ubiegłego wieku. 

Obecnie jest polecana do pracy z dziećmi nadpobudliwymi, lękowymi, mającymi problemy adaptacyjne czy zaburzenia integracji sensorycznej. Metodę stosuje się też w pracy …

Zabawy muzyczno ruchowe w rozwoju dziecka

Zabawy muzyczne oraz zabawy muzyczno-ruchowe, to niezastąpiona i równocześnie bardzo przyjemna forma aktywizacji dzieci w wieku przedszkolnym. A regularny udział przedszkolaków w tego rodzaju aktywnościach (przebiegających w sposób zarówno reżyserowany, jak i spontaniczny), umożliwia im wielopłaszczyznową naukę, utrwalanie posiadanej już

Zabawy paluszkowe dla dzieci

Zabawy paluszkowe to świetny sposób na spędzanie wspólnego czasu z dzieckiem, ale nie tylko. Takie zabawy przyczyniają się do rozwoju naszej pociechy, budowania relacji z rodzicami oraz przyczyniają się do wyzwolenia u dziecka potrzeby aktywności.

 

Przykłady zabaw paluszkowych dla

Jak wpływają na rozwój dziecka zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe mają pozytywny wpływ  na rozwój dziecka. Specyfiką tego rodzaju zabaw jest ich nieustająca atrakcyjność pomimo częstego stosowania. Dzieci najczęściej domagają się wielokrotnego powtarzania zabawy.

Co możemy osiągnąć, dzięki temu rodzaju zabawy:

  • Poprawiają sprawność manualną dziecka, która potrzebna jest

Jakie ćwiczenia wpływają na percepcję wzrokową

Na co wpływają ćwiczenia percepcji wzrokowej? Jakie odgrywają role w rozwoju dziecka. Zabawy czy nauka skierowana na ćwiczenia percepcji wzrokowej pomagają doskonalić głównie:

  • spostrzegawczość,
  • pamięć wzrokową,
  • uwagę,
  • analizę i syntezę wzrokową,
  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • motorykę oka.

Ćwiczenia na materiale konkretnym (obrazkowym):

Ogólne zasady ćwiczeń percepcji wzrokowej

W ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową nacisk należy położyć na kształtowanie tych umiejętności, które są najsłabiej rozwinięte, zaczynając od ćwiczeń łatwych i kolejno przechodząc do trudniejszych.

Stopień trudności wynika ze sposobu eksponowania materiału, a więc największe znaczenie ma:

  • czas ekspozycji –

Percepcja wzrokowa

Percepcję wzrokową powinno się stymulować u wszystkich dzieci (nawet, kiedy nie mają zaburzeń w tym obszarze), gdyż im więcej dziecko ma doświadczeń, tym lepiej i szybciej jest w stanie się d nich odwoływać,  co za tym idzie ryzyko powstawania deficytów …

Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową

Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową dziecka to między innymi:

Odtwarzanie struktur dźwiękowych :

Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia :

  • nazywanie ich i naśladowanie
  • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem

 Percepcja słuchowa czym jest i na co zwrócić uwagę

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność …