Percepcję wzrokową powinno się stymulować u wszystkich dzieci (nawet, kiedy nie mają zaburzeń w tym obszarze), gdyż im więcej dziecko ma doświadczeń, tym lepiej i szybciej jest w stanie się d nich odwoływać,  co za tym idzie ryzyko powstawania deficytów rozwojowych znacząco maleje. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko pomimo prawidłowego ogólnego rozwoju ma duże trudności z nauką w szkole, w tym szczególnie z nabywaniem umiejętności czytania, pisania i liczenia. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, jednak trzeba mieć świadomość, że mogą one wynikać z zaniedbań w rozwoju funkcji analizatora wzrokowego. Zaniedbania tego typu mogą w późniejszych latach nauki prowadzić do zaburzeń określanych jako: dysleksja, dysgrafia, dysortografia.

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON