Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową dziecka to między innymi:

Odtwarzanie struktur dźwiękowych :

Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia :

  • nazywanie ich i naśladowanie
  • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);
  • łączenie dźwięku z obrazkiem – np. czajnik (zdjęcie czajnika, konkretny przedmiot)
    z zaprezentowanym dźwiękiem (np. puszczonym z płyty);
  • zabawa „Co słyszę?” – rodzic chowa się i prezentuje jakiś dźwięk (z otoczenia dziecka, np. szczekanie psa), zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to dźwięk. 

Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących

Na przykład: półka-bułka, kosa-koza.

Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych :
(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę a” itp.)

Ćwiczenia rytmiczne – wypowiadanie rytmiczne treści krótkich wierszyków np. z wyklaskiwaniem

Łączenie głosek w wyrazy, dzielenie wyrazów na głoski
(„Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?” Jakie głoski słyszysz w wyrazie dom waga itp.)

Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek

Rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce. Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”).

Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach

Na przykład ser-ce,gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

Wspólne układanie i nauka rymowanek, uzupełnianie słów w znanych rymowankach

Na przykład: lata osa koło …., śnieżek prószy marzną ……
Można również wesołe układać rymowanki o członkach rodziny, a następnie uczyć się ich wraz z dzieckiem na pamięć.

 Ćwiczenie pamięci słuchowej :

  •  rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).
  •  Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów :można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek, wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na literkę „p” – nauka może być świetną zabawą!

 

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON