Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową

Propozycje zabaw doskonalących percepcję słuchową dziecka to między innymi:

Odtwarzanie struktur dźwiękowych :

Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia :

  • nazywanie ich i naśladowanie
  • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem