Układ dotyku ma wpływ na:

  • poznawanie swojego ciała,
  • wczesne poznawanie przedmiotów,
  • rozpoznawanie przedmiotów bez udziału wzroku,
  • różnicowanie bodźców dotykowych,
  • rozwój emocjonalny.

Przedmioty dostarczane do stymulacji dotykowej, powinny mieć zróżnicowaną strukturę powierzchniową.
Bogactwo proponowanych wrażeń dotykowych, pozwala dziecku na rozwijanie i przeżywanie różnych
doświadczeń zmysłowych.

 

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON.