Stymulacja słuchowa rozpoczyna się jeszcze w łonie matki, dziecko zaczyna słyszeć pierwsze dźwięki około 6-go miesiąca życia płodowego i każdego dnia doskonali tę umiejętność.

Ćwiczenia percepcji słuchowej można rozpocząć na każdym etapie rozwoju, a im wcześniej zaczniemy stymulować malucha, tym lepsze efekty osiągniemy w przyszłości.

Zabawy stymulujące zmysł słuchu:

  • Różnicowanie dźwięków otoczenia, np. – wysłuchiwanie, różnicowanie i nazywanie dźwięków przyrody (odgłosów zwierząt, ptaków, zjawisk atmosferycznych
  •  Ćwiczenia rytmiczne, np. odtwarzanie usłyszanych dźwięków w
    układach przestrzennych (np. na klockach, zabawkach, patyczkach itp.)

Artykuł stworzony w ramach zajęć instruktażu dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Zajęcia realizowane są w ramach projektu “„Odkryj z nami potencjał – zdobądź swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków PFRON.