Zestaw ćwiczeń z dorosłym z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. To między innymi:

 

  • „tapczan”: dorosły kładzie się na wznak, dziecko kładzie się na dorosłym;
  • „paczka”: dorosły zwija się w „paczkę” – kłębek. Dziecko usiłuje rozpakować „paczkę”, tzn. rozprostować nogi i ręce osobie dorosłej;
  • „skała”: dorosły klęka na kolanach podpierając się rękami. Dziecko usiłuje przewrócić „skałę”;
  • „naleśnik”: zawijamy dziecko w koc i toczymy po podłodze;
  • „tunel”: dorośli w szeregu klęczą na kolanach podpierając się rękami – powstaje „tunel”, pod którym przechodzi dziecko;
  • „tratwa”: dorośli kładą się jeden obok drugiego. Dziecko kładzie się na „tratwie”;
  • „pociąg”: wszyscy siedzą blisko siebie w rzędzie (na przemian: dorosły – dziecko). Dorośli odpychając się od podłogi rękoma, poruszają „pociąg” do przodu, każdy popycha przed sobą dziecko;
  • „rowerek”: dorosły i dziecko leżą na plecach, stopami opierają się o stopy partnera, kreślą wspólnie kółka w powietrzu, „jadą na rowerze”;
  • „przepychanie”: dziecko i dorosły siedzą na dywanie plecami do siebie i próbują się przepychać plecami.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pt. „ODKRYJ Z NAMI POTENCJAŁ – ZDOBĄDŹ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.03.2025 r.