Dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie pozytywnych relacji wytwarza się dzięki wykonywaniu ćwiczeń w parach lub grupie.  W metodzie Weroniki Sherbone wyróżnia się ćwiczenia w parach oparte na ruchu „z”, „przeciw” i „razem”:

  •  ruch „z” to ćwiczenia ruchowe, w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego. Osoba bierna oddaje kontrolę: może być prowadzona, masowana, przeciągana na kocu itp. Wymaga to od strony biernej oddania kontroli i zaufania drugiej osobie, a od strony aktywnej zrozumienia potrzeb i możliwości partnera. Przykładem zabawy „z” jest ciągnięcie siedzącego na kocu dziecka po podłodze. W zabawach „z” następuje zamiana ról.
  •  ruch „przeciwko” to zabawy, w których uczestnicy próbują przepchnąć  się nawzajem w celu sprawdzeni własnej siły. Ćwiczenia takie uświadamiają uczestnikom ich własną siłę, uczą radzenia sobie w sytuacji konfliktu, uświadamiają emocje. Zabawy te nie powinny być nacechowane agresją! Forma działania ma być nadal zabawowa. Przykładowymi zabawami jest: próba poruszenia dziecka „głazu”, które zapiera się i chce pozostać w miejscu, czy przechodzenie przez wąski tunel, w którym dzieci idące z dwóch stron muszą się minąć. Jeśli dzieci przyjmują różne role należy pamiętać o ich zamianie.
  • ruch „razem” to ruch dwóch aktywnych stron zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu. Ruchem razem jest poruszanie chustą animacyjną w celu trafienia umieszczonymi na niej piłeczkami do otworu, ruchem razem jest wspólne wyklaskiwanie melodii, ruchem razem jest też wspólne kołysanie się czy tańczenie.

W ramach ćwiczeń w parach można oczywiście osiągać cele poznawania ciała i przestrzeni. Zabawa, w której jedno dziecko prowadzi drugie, które ma zawiązane oczy jest zarówno zabawą „z” (strona aktywna i bierna) jak i zabawą mającą na celu poznanie przestrzeni.

Przykłady ćwiczeń, również do zastosowania domowego, dostępne są w Internecie. Dzięki temu każdy rodzić może włączyć je do codziennych zabaw z własnym dzieckiem, pomagając mu rozwijać się motorycznie, budować świadomość świata i dbać o dobry klimat emocjonalny w rodzinie.

 

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pt. „ODKRYJ Z NAMI POTENCJAŁ – ZDOBĄDŹ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.03.2025 r.