Percepcja słuchowa czym jest i na co zwrócić uwagę

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków – ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność …

Zabawy orientacyjno- porządkowe

Do najpopularniejszych zabaw  orientacyjno – porządkowych należą:

  • DO WODY, NA BRZEG

Dzieci stoją w rzędzie przodem do prowadzącego zabawę. Na hasło „do wody” dają krok do przodu. Na hasło „na brzeg” wracają na swoje miejsca. Prowadzący celowo myli hasła, dziecko, …

Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe dla dzieci są interesującą i ciekawą formą wspomagającą rozwój dziecka – zwiększają wydolność organizmu, poprawiają sprawność fizyczną i umysłową, likwidują  napięcie i sprzyjają czynnemu wypoczynkowi.

 

Zabawy ze śpiewem:

Ruch powinien być zharmonizowany z muzyką, jej rytmem i …

Nowa terapia Neuroflow w OREW Profi-Med w Goleniowie!

Neuroflow, czyli aktywny Trening Słuchowy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD).

Jeśli obserwujesz u dziecka:

  • trudności w rozumieniu dłuższych poleceń słownych
  • trudności w czytaniu i/lub pisaniu
  • trudności w nauce, problemy z koncentracją uwagi
  • zaburzenia w rozwoju mowy

To zgłoś …