Metoda Ruchu Rozwijającego została stworzona przez Weronikę Sherborne, angielską nauczycielkę tańca i ruchu, w latach 60–tych ubiegłego wieku. 

Obecnie jest polecana do pracy z dziećmi nadpobudliwymi, lękowymi, mającymi problemy adaptacyjne czy zaburzenia integracji sensorycznej. Metodę stosuje się też w pracy z dziećmi bez zaburzeń rozwojowych w celu zrozumienia przez nie przestrzeni wokół siebie, własnego ciała, budowania zaufania do innych, a także pełniejszego rozwoju motorycznego.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne to metoda wykorzystująca ruch i dotyk do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i nawiązywania z nim bliskiej relacji. Ćwiczenia ruchowe mają na celu budowanie:

– świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

– świadomości przestrzeni i działania w niej,

– dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania kontaktu emocjonalnego opartego na zaufaniu.

Ćwiczenia wspierające te 3 aspekty są przedzielone metodami relaksacyjnymi np. masażami.  Wiele zabaw stosowanych w tej metodzie to znane dorosłym i dzieciom ćwiczenia przy muzyce. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała to zabawy zachęcające do dotykania/poruszania/napinania i rozluźniania konkretnych części ciała. Prowadzą do uzyskania kontroli nad ruchami, równowagą i ukształtowania tożsamości – „ja” w odróżnieniu od otoczenia – „nie ja”. Przykładem zabawy nastawionej na poznanie własnego ciała jest zabawa przy muzyce w trakcie której dotykamy różnych części ciała (głowy, nosa, policzków, łokci) bądź poruszamy nimi.

Ćwiczenia mające na celu poznanie przestrzeni i pewne poruszanie się w niej dają poczucie bezpieczeństwa. Polegają na poznawaniu przestrzeni poprzez np. czołganie się, kręcenie na pośladkach po podłodze, tańczenie itp.

Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Profi-Med realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON pt. „ODKRYJ Z NAMI POTENCJAŁ – ZDOBĄDŹ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”.

Okres realizacji projektu: 01.05.2022 r. – 31.03.2025 r.